Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm 40 năm xây dựng và phát triểnVideo: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm 40 năm xây dựng và phát triển.

Website:

Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
website: cfi.edu.vn
Chuyên ngành đào tạo:
– Công nghệ sinh học nông nghiệp
– Công nghệ sinh học thực phẩm
– Công nghệ kỹ thuật môi trường
– Công nghệ thực phẩm
– Quản lý chất lượng thực phẩm
– Công nghệ sau thu hoạch
– Công nghệ chế biến thủy sản
– Kinh tế nông nghiệp
– Quản trị kinh doanh tổng hợp
– Quản trị kinh doanh thương mại – dịch vụ
– Quản trị Marketing
– Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành
– Quản trị khách sạn
– Kế toán doanh nghiệp sản xuất
– Kế toán thương mại dịch vụ
– Tài chính ngân hàng

Nguồn: https://svabc.org/

Xem thêm bài viết khác: https://svabc.org/cong-nghiep/

Leave a comment