Ngân hàng thương mại là gì? Tổng quan về hoạt động, chức năng, nghiệp vụ 1Học Kiến thức Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Đầu tư, Chứng khoán, Bất động sản, Vàng, CFO Việt Nam
Học chứng khoán, giáo trình thị trường chứng khoán, tài liệu thị trường chứng khoán, tìm hiểu thị trường chứng khoán, kiến thức thị trường chứng khoán, sàn giao dịch chứng khoán, môn học thị trường chứng khoán, môn thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán việt nam
Học cách lập Báo cáo Tài chính, học làm báo cáo tài chính cuối năm, Lập báo cáo tài chính hợp nhất, 1. Bảng cân đối kế toán 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Nguồn: https://svabc.org/

Xem thêm bài viết khác: https://svabc.org/ngan-hang/

2 Comments

  • Cam on thay

    Chiến Trần
    Posted July 11, 2020
  • sau khi học môn này thì áp dụng điều gì vào thực tế?

    van anh le
    Posted July 11, 2020

Leave a comment