Học tiếng Anh tại Vườn hoa hướng dương khu công nghiệp VSIP – Learning English with Mr Quân QuietSunflower Garden – khu công nghiệp VSIP Hải Phòng
New vocabulary, new words
Fortune là gì?
Thầy bói trong tiếng Anh là gì?
Dây thừng trong tiếng Anh là gì?
Cái cột trong tiếng Anh là gì?
Biển báo tiếng Anh là gì?
Cây thông tiếng Anh là gì?
Giữ gìn trong tiếng Anh là gì?
Cảnh quan trong tiếng Anh là gì?
Bãi cỏ tiếng Anh là gì?
Mái vòm tiếng Anh là gì? Vòm cây? Vòm lá?
Cây liễu trong tiếng Anh là gì?
Hoa dâm bụt trong tiếng Anh là gì?
Con bê trong tiếng Anh là gì?
Gặm cỏ trong tiếng Anh là gì?
Người trồng hoa tiếng Anh là gì?

Don’t forget to hit LIKE, COMMENT, Share and subscribe to my channel for more videos. Thank you!

Nguồn: https://svabc.org/

Xem thêm bài viết khác: https://svabc.org/cong-nghiep/

1 Comment

  • Giờ mới biết post là cái cột =)))

    Linh Hồ
    Posted July 14, 2020

Leave a comment