馃敶 Tin no虂ng, Ba虁 Cu蹋 65 膽a虄 tr膬虂ng tay r么虁i sao, lo虁i 膽u么i r么虁i bi锚虂t ch么虂i la虁m sao ! ly italiaBa虁 cu蹋 65 tu么虊i 啤虊 膼么虁ng Nai la虁 drama ch瓢a co虂 h么虁i k锚虂t.
Video nh膬虁m mu蹋c 膽i虂ch gia虊i tri虂, chia se虊 nh瓢虄ng th么ng tin giu虂p i虂ch cho c么蹋ng 膽么虁ng, kh么ng nh膬虁m va虁o b芒虂t c瓢虂 ca虂 nh芒n na虁o cu虄ng kh么ng b么i nho蹋 b芒虂t ky虁 ai. Chi虊 ba虁n lu芒蹋n theo m么蹋t drama hot.

Ca虊m 啤n C么 Chu虂 Anh Chi蹋 Em 膽a虄 xem
膼膬ng ky虂 k锚nh 膽锚虊 xem nhi锚虁u video h芒虂p d芒虄n nhe虂

鉁 膼膬ng Ky虂 k锚nh n芒虂u 膬n, la虁m ba虂nh cu虊a Ly : Youtube.com/LYCIAKITCHEN
馃數 Facebook:
馃數 Fanpage facebook: Ly Italia
鉁 Tham gia nho虂m cu虊a Ly :

#bacu65tuoiodongnai
#vo65chong24
#hangxomlentieng
#lyitalia

漏锔 Ba虊n quy锚虁n video thu么蹋c v锚虁 Ly Italia chu虊 s啤虊 h瓢虄u k锚nh LY ITALIA – Life, Food & Travel 馃憠 kh么ng in sao d瓢啤虂i mo蹋i hi虁nh th瓢虂c
漏锔 Copyright by LY ITALIA – Life, Food & Travel 馃憠 Do not Reup

Email li锚n h锚蹋 : lyinitaly88@gmail.com

Ngu峄搉: https://svabc.org/

Xem th锚m b脿i vi岷縯 kh谩c: https://svabc.org/tong-hop/

42 Comments

 • T芒y l么ng ch瓢虊i m么蹋t c芒u ti锚虂ng Pakis di蹋ch ra la虁 "膽么虁 ngu nh瓢 bo虁", C么 Chu虂 Anh Chi蹋 Em nghi虄 sao v啤虂i tha虂i 膽么蹋 cu虊a no虂? Ba虁 cu蹋 65 cu虄ng vi虁 s啤蹋 ba蹋i l么蹋 th么ng tin v锚虁 trang Fanpage ma虁 芒虊n trang 膽o虂 r么虁i, lo虁i 膽u么i ca虂o h锚虂t r么虁i. Theo 1 ngu么虁n tin, kh么ng l芒u n瓢虄a T芒y l么ng se虄 que蹋o cua dong th膬虊ng, ti虁nh y锚u kh么ng bi锚n gi啤虂i se虄 膽i v锚虁 膽芒u?
  Ca虊m 啤n C么 Chu虂 Anh Chi蹋 Em 膽a虄 xem, nh芒虂n 膼膬ng Ky虂, thi虂ch va虁 Chia se虊 video u虊ng h么蹋 Ly Italia nhe虂… M锚虂n chu虂c C么 Chu虂 Anh Chi蹋 Em co虂 cu么虂i tu芒虁n vui ve虊 b锚n gia 膽i虁nh 鉂も潳鉂も潳鉂

  Ly Italia
  Posted July 18, 2020
 • Chao E nhe

  B矛nh Ho脿
  Posted July 18, 2020
 • ly oi co khg thich con me gia nay dau gia ma con ham du qua

  War Pro Channel
  Posted July 18, 2020
 • Xinh g谩i. B矛nh lu岷璶 hay ch芒m bi岷縨 th芒m th煤y.Like.

  Hanh Nguyen Ngoc
  Posted July 18, 2020
 • 鉂も潳鉂も潳

  鞗愳灛鞐
  Posted July 18, 2020
 • Th么i m峄峣 ng瓢峄漣 啤i gi脿y d茅p c贸 s峄 , s峄 b脿 Hoa dc l岷 ch峄搉g tr岷 , n贸i ho脿i m峄噒 qu谩 , 膽i l脿m ki岷縨 ti峄乶 m脿 s峄憂g 膽i m峄峣 ng瓢峄漣 . Bao nhiu 膽贸 膽峄 r峄搃 馃お馃お馃お馃お馃お

  Ha My
  Posted July 18, 2020
 • Con li n脿y n贸 qu锚n u峄憂g thu峄慶

  Lien Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • Ly l岷 ki岷縨 ch煤t ti峄乶 l岷 膽岷 h峄 li

  Lien Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • Hi hi h贸t nh岷

  Nguyen Yen
  Posted July 18, 2020
 • 膼煤ng qu谩 b岷 啤i

  V玫 Nguy峄卬
  Posted July 18, 2020
 • c谩i gi谩 ph岷 tr岷 cho b脿 cu ch峄 c啤n c峄 g矛 tr谩ch th岷眓g kia.

  Trang Huy峄乶
  Posted July 18, 2020
 • C n贸i hay qu谩, nay m铆 c贸 time xem l岷 … th岷 th铆nh cu峄慽 video 膽岷筽 l岷痬 c nha 馃槉

  T脥NH D漂茽NG TV
  Posted July 18, 2020
 • Ba gia that hoc moi Lam nhu vay so ba gia dam dang

  Huynh Viloria
  Posted July 18, 2020
 • Em gioi qua chuc em nhieu s k

  Hi岷縰 膼峄
  Posted July 18, 2020
 • 峄g h峄 e !

  Thanh T霉ng Nguy峄卬
  Posted July 18, 2020
 • Gi脿 m脿 c貌n ngu kkkkk

  B岷 Ng峄峜 Tr岷 Tr矛nh
  Posted July 18, 2020
 • Nh矛n m岷穞 th岷眓g PAKISTAN khi 么m b脿 ngo岷 ngo脿i s芒n bay n贸 gian k锚 岷,b脿 n贸i hp 膽岷縩 gi脿,b脿 65 tu峄昳 c貌n ch瓢a gi脿 sao?hihi

  Thiphuonghang Mai
  Posted July 18, 2020
 • 峄g h峄 Ly Italia馃憤馃憤馃憤馃憤馃憤馃憤

  Manh Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • Congratulations 馃憤馃憤馃憤馃憤馃敶馃敶
  L峄漣 ch脿o h峄廼馃槂馃槂馃槏馃槏

  DREAMS MEDIA2.5
  Posted July 18, 2020
 • T么i hy v峄峮g b岷 膽膬ng k媒 v脿 h峄 tr峄 t么i qu谩 馃憤馃憤馃憤馃憤馃槏馃槏馃憤馃憤
  馃敶馃敶馃敶馃敶馃敶馃敶

  DREAMS MEDIA2.5
  Posted July 18, 2020
 • Ch脿o ly nh峄 con l岷痬 ch煤c con s峄ヽ kh峄廵 th脿nh 膽岷 nhi峄乽 nha

  Phuong Phu thanh
  Posted July 18, 2020
 • B脿 65 G岷瓂 么ng 膽岷璸 l瓢ng 么ng R峄扞 . Hay qu谩 CON 啤i !

  Hai Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • B脿 n脿y h么m ng脿y thi岷縰 vitaminc r峄搃 n锚n b峄 kh霉ng r峄搃.

  Hang Le
  Posted July 18, 2020
 • D岷 th岷眓g 膽en h么i l脿m g矛 Ly oi. Ti岷縩g Anh n贸 c农ng ko bi岷縯 m岷 膽芒u. N贸i ti岷縩g Vi峄噒 c貌n ko n贸i th峄g 膽c b脿 gi脿 th矛 th岷眓g kia n贸 c农ng 膽芒u c贸 care 馃槀馃槀馃槀. Th岷眓g 膽贸 ch峄 mu峄憂 b貌n r煤t trong y锚n l岷穘g, 膽芒u ng峄 b岷 l脿m 岷 岷. N贸 c农ng bi岷縯 m岷痗 c峄 n锚n quay t峄沬 n贸 l脿 n贸 ch岷 m岷 膽贸 m脿. C貌n bi岷縯 nh峄 ch峄 ko nh瓢 b脿 gi脿 馃ぃ馃ぃ馃ぃ

  Jill Chan
  Posted July 18, 2020
 • MC nha 馃尯馃尮馃尯

  Ly Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • qu谩 膽煤ng

  Phong Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • TRI峄哢 LIVE

  Kh谩ng Ch瓢啤ng
  Posted July 18, 2020
 • C岷 啤n em 膽瓢a tin. 峄g h峄 em ti岷縫 t峄 l脿m video ph岷 谩nh nh峄痭g con ng瓢峄漣 d峄慽 tr谩, thi岷縰 膽岷 膽峄ヽ v脿 n谩o lo岷 c峄檔g 膽峄搉g.

  Que Huong
  Posted July 18, 2020
 • B峄噉h vi峄噉 膽贸 l脿 c峄 HH 膽贸 khi n贸 膽瓢a v么 bv th矛 HH n贸i nv m矛nh k矛a xem l岷 膽o岷 膽贸 nh茅

  T峄 Uy锚n Tr峄媙h
  Posted July 18, 2020
 • Hay q煤a em g谩i hay hay q煤a

  M峄 Ph瓢啤ng L锚
  Posted July 18, 2020
 • r岷 膽煤ng , bon n脿y cau view th么i ….v脿o truy峄乶 n瓢峄沜, ti锚m thu峄慶 tr峄 tim 膽岷 v峄 cao b岷眓g 膽贸 ….

  Thong Nguyendinh
  Posted July 18, 2020
 • Cu 膽茫 67 t m脿 c貌n th峄 th峄憈 l脿 " ch煤ng ta y锚u nhau 膽岷縩 gi脿" c峄 ngh末 Cu U70 chua gi脿 sao….anh v峄沬 em nghe s啤n da g脿…Cu gian s岷 膽ang cau view 膽岷 膽瓢ng quan t芒m 膽岷縩 vi峄嘽 n脿y n峄痑…

  Thong Nguyendinh
  Posted July 18, 2020
 • 峄g h么蹋 chi蹋 nha ch峄 g谩i

  L芒mNh岷璽 Tv
  Posted July 18, 2020
 • U65 b峄 b峄噉h n岷穘g l岷痬 r峄搃 Ko bi岷縯 nh峄 x岷 qu谩 膽i Ko tin n峄昳 ba

  Kim Luu
  Posted July 18, 2020
 • M峄沬 膽岷 膽膬ng 岷h n贸i ng瓢峄漣 h芒m m峄 膽岷縩 nh脿 xin ch峄 h矛nh , th峄眂 ch岷 l脿 h矛nh c谩ch 膽芒y 2 n膬m t岷 nh脿 ng瓢峄漣 ta , b芒y gi峄 ch峄 m农 n贸i ngu峄昳 ta l脿 ng瓢峄漣 th峄 3 , m峄 gi脿 n脿y tr谩o tr峄 . L脿m 膽i峄乽 v么 lu芒n m脿 c貌n gi脿 m峄搈 .

  Minh Nguyen
  Posted July 18, 2020
 • How co nhieu loai hoa thi du:hoa dao, hoa lan, hoa cuc hoa Huong Duong nhung Cung
  co 1 loai hoa noi tieng ben V. N do cac ban
  do la hoa gi?? Do la hoa cut lon(pig, hog shit
  flowers) these flower represent for 65 years
  old lady because they are saying hi.. hi..)

  Nam Ngo
  Posted July 18, 2020
 • L铆atia Ng瓢峄漣 YouTube b矛nh lu岷璶 tr矛nh 膽峄 hi峄僽 bi岷縯 Bi岷縯 nhi峄乽 v峄 v峄 vi峄嘽 r岷 h膬y k岷縯 h峄 nhi峄乽 phong c岷h n瓢峄沜 ITALY r岷 膽岷筽 c岷 啤n LY

  Nguy峄卬 Hung
  Posted July 18, 2020
 • 膼霉a gi峄 v峄沬 c峄檔g 膽峄搉g m岷g 脿…sao kh么ng c贸 ai l脿m cho s岷h s岷 v脿 m岷 lu么n v峄 trang 岷 ta?

  Thuylinh Nguy峄卬
  Posted July 18, 2020
 • B脿 Hoa 膽贸ng k峄媍h di峄卬 k峄媍h ch峄 xem phim con heo n峄痑

  hong thuy
  Posted July 18, 2020
 • Tan l脿 c谩i ch岷痗

  Tram Huyen
  Posted July 18, 2020
 • Ch峄 th铆ch e n贸i r岷 hay

  Thang Toan
  Posted July 18, 2020
 • Hello !lyltalia

  saw tk
  Posted July 18, 2020

Leave a comment